• Εγγραφή
Έχασες τον κωδικό σου? Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας. Θα λάβετε έναν σύνδεσμο για τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης μέσω email.

Όροι Χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moreshop.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η εταιρεία με την επωνυμία “Μαυρομάτης Σταύρος του Γεωργίου”,με ΑΦΜ: 111553881 και αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 063735603000 εδρεύει Δεκελείας 11,Αχαρναί 13671 και διαθέτει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moreshop.gr υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι και μεταβολές

To MORESHOP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

To MORESHOP δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος του MORESHOP δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.moreshop.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο MORESHOP και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης

To MORESHOP δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το www.moreshop.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. To MORESHOP ελέγχει επιμελώς τα προϊόντα πριν την αποστολή τους. Παρόλα αυτά σε τυχόν περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος κατά την παραλαβή, πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο του MORESHOP και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν. Τέλος τo MORESHOP δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που
παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.moreshop.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του MORESHOP. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τo MORESHOP, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τoυ MORESHOP και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τo MORESHOP ή/και το ηλεκτρονικό του κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τoυ MORESHOP ή/και του http://www.moreshop.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες http://www.moreshop.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Συναλλαγές

To MORESHOP λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3γ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε με e-mail ή τηλέφωνο στο 2102409212 ότι είστε ενήμερος και επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που οι νέοι όροι εκτέλεσης της παραγγελίας δεν σας ικανοποιούν η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Πολιτική επιστροφών και αλλαγών

Όροι και προϋποθέσεις

Επιστροφή προϊόντος μπορείτε να κάνετε εντός 14 ημερών από την αποστολή της παραγγελίας σας από το MORESHOP.

Ο πελάτης οφείλει όταν παραλάβει τα προϊόντα να τα ελέγξει εάν αντιστοιχούν στην αρχική του παραγγελία. Επίσης υποχρεούται να δοκιμάσει το προϊόν που
αγόρασε χωρίς να αφαιρέσει τα συνοδευτικά καρτελάκια, ώστε να σιγουρευτεί πως το προϊόν ανταποκρίνεται στην παραγγελία του. (σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το προϊόν δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε και δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή του).

Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία και το καρτελάκι αναγνώρισης να βρίσκεται προσαρτημένο στο προϊόν, στην αρχική του κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης – Τ.Δ.Α. κλπ).

Σε περίπτωση επιστροφής παπουτσιών, το γνήσιο κουτί του σχεδιαστή θα πρέπει να συνοδεύει τα παπούτσια και όχι κάποιο άλλο. Το κουτί δεν αποτελεί την συσκευασία αποστολής των παπουτσιών. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να κολληθούν ετικέτες ή ταινίες συσκευασίας πάνω του. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή του.

Τα εσώρουχα και τα μαγιό δοκιμάζονται πάνω από το εσώρουχο για λόγους υγιεινής για αυτό και δεν πρέπει να αφαιρούνται οι διάφανες προστατευτικές
ταινίες.

Εάν έχετε αγοράσει ένα προϊόν που ανήκει στην κατηγορία OUTLET, για να το αλλάξετε θα πρέπει να επιλέξετε και πάλι προϊόν από την κατηγορία OUTLET.

Προϊόντα με έκπτωση από 60% και άνω ΔΕΝ γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Προϊόντα όπως γυαλιά, ή κοσμήματα δεν μπορούν να αλλαχτούν.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει τα προϊόντα αυτά.

Η αποστολή των προϊόντων για την πρώτη αλλαγή πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την ΕΛΤΑ COURIER ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ. Εάν επιλέξετε μεταφορική της αρεσκείας σας επιβαρύνεστε εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρείας που έχετε επιλέξει και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση της παραγγελίας σας.

Σε παραγγελίες εκτός Ελλάδος, για την επιστροφή των προϊόντων, όλα τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη, επιλέγοντάς αυτός την μεταφορική εταιρία που επιθυμεί.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%).

Αλλαγή

Εφόσον έχετε αποφασίσει ότι θέλετε να αλλάξετε κάποιο προϊόν συμπληρώνετε την φόρμα επιστροφών-αλλαγών που θα βρείτε μέσα στην παραγγελία σας. Αν το έχετε χάσει το κατεβάζετε από εδώ. Μας ενημερώνετε άμεσα ηλεκτρονικά με email στο info@moreshop.gr ή με τηλέφωνο στο 2102409212, γνωστοποιώντας μας εάν επιθυμείτε αλλαγή σε νούμερο ή/και χρώμα, ή αν θα αντικαταστήσετε το προϊόν με κάποιο νέο από την ιστοσελίδα μας. Τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρετε πέρα από ονοματεπώνυμο, είναι ο αριθμός της παραγγελίας, ο κωδικός που επιστρέφει όπως και ο νέος κωδικός προϊόντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση επιστροφής οποιουδήποτε προϊόντος είναι η συνοδεία του με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Εφόσον το προϊόν δεν συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς, η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει δεκτή σε καμία περίπτωση.

Για αλλαγή μέρους ή ολόκληρης παραγγελίας που αφορά αγορά άνω των 60€ η πρώτη επιστροφή είναι δωρεάν και χρεώνεστε το κόστος απαναποστολής 3,00€ και το πληρώνετε στον courier.

Για αλλαγή αγοράς κάτω των 60€ το κόστος των μεταφορικών είναι συνολικά 6,00€ και η χρέωση τους γίνεται στην επόμενη παραγγελία (αποστολή αντικατάστασης) και το πληρώνετε στην courier.

Η αλλαγή θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Τυχόν διαφορά τιμής που μπορεί να προκύψει από την αλλαγή βαραίνει τον πελάτη.

Η αλλαγή των προϊόντων γίνετε στην τρέχουσα τιμή. Αλλαγή προηγούμενης με επόμενη σαιζόν δεν γίνεται.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή σας και στο φυσικό μας κατάστημα MORESHOP Δεκελείας 11, Αχαρνές αφού πρώτα μας έχετε ενημερώσει με mail στο info@moreshop.gr ή τηλεφωνικώς στο 2102409212.

Η διεύθυνση αποστολής επιστροφής των προϊόντων είναι:
MORESHOP
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 11
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΚ 13671
ΤΗΛ. 2102409212

Επιστροφή μέρους ή ολόκληρης παραγγελίας

Εάν επιθυμείτε την ακύρωση μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας μετά την παραλαβή των προϊόντων, μπορείτε να κάνετε επιστροφή εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία αποστολής συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ-ΑΛΛΑΓΩΝ που θα βρείτε μέσα στην παραγγελία σας και θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό που θα μας γνωστοποιήσετε, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβουμε τα προς επιστροφή προϊόντα και εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις περί επιστρεφόμενων προϊόντων.

Οι επιστροφές που αφορούν επιστροφή χρημάτων σε παραγγελίες άνω των 60€ , θα επιβαρύνουν τον πελάτη με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής και θα αφαιρεθούν από το ποσό της επιστροφής σας 6 ευρώ.

Οι επιστροφές που αφορούν επιστροφή χρημάτων σε παραγγελίες κάτω των 60€, θα επιβαρύνουν τον πελάτη με τα έξοδα επιστροφής 3€ και θα αφαιρεθούν από το ποσό της επιστροφής σας.

Για μερική επιστροφή προϊόντων για αγορές αξίας άνω των 60,00 € ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο τα έξοδα επιστροφής τους 3,00 €. Όλες οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται από την τράπεζα Eurobank. *Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων σε διαφορετική τράπεζα από τη συνεργαζόμενη με το moreshop.gr, τυχόν διατραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων & χρημάτων.

Η αποστολή των προϊόντων προς επιστροφή πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την ΕΛΤΑ COURIER ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ. Εάν επιλέξετε μεταφορική της αρεσκείας σας επιβαρύνεστε εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρείας που έχετε επιλέξει και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις.

Η διεύθυνση αποστολής επιστροφής των προϊόντων είναι:
MORESHOP
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 11
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΚ 13671
ΤΗΛ. 2102409212

Λανθασμένες αποστολές

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε δε συμπίπτει με το προϊόν της παραγγελίας σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα με mail στο info@ moreshop.gr ή στο τηλ. 2102409212 εντός 3 ημερών από την παραλαβή και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του Αιτήματος.

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του πελάτη για την αντικατάσταση.

Πολιτική επιστροφών ελλατοματικών προϊόντων

Ελαττωματικό προϊόν θεωρείται ένα προϊόν που έχει αποδεδειγμένο και εμφανή κατασκευαστικό λάθος. Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά ή/και φθορά λόγω
χρήσης δεν θεωρούνται ελαττωματικά. Ο πελάτης επίσης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες πλυσίματος που αναγράφονται στο εσωτερικό ταμπελάκι των
ρούχων. Εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες πλυσίματος, το MORESHOP δεν φέρει καμία ευθύνη.

Εφόσον διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με e-mail (info@moreshop.gr) ή με τηλέφωνο στο 2102409212, και το MORESHOP έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με ένα νέο ίδιο εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ή με κάποιο άλλο που θα επιλέξει ο πελάτης.

Σημειώστε βέβαια πως το MORESHOP, σε περίπτωση διαφωνίας περί του ελαττώματος, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα στον κατασκευαστή για έλεγχο, ώστε να διευκρινιστεί αν το ελάττωμα είναι κατασκευαστικό ή όχι. Αυτό βέβαια απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα έως 10 εργάσιμες. Παρόλα αυτά το MORESHOP θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει και να ενημερώσει τον πελάτη για την εξέλιξη της διαδικασίας το συντομότερο δυνατό.

Ακύρωση παραγγελίας

Πριν την αποστολή του προϊόντος: Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moreshop.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 102409212 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 – 17:00 και Σάββατο 10:00- 15:30 . Σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει μετά την αποστολή της παραγγελίας σας επιβαρύνεστε με 6,00€, ποσό που αφορά στα μεταφορικά έξοδα (3,00 € για την αποστολή και 3,00€ για την επιστροφή του προϊόντος).

Ασφάλεια

Το MORESHOP αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Προσωπικά Δεδομένα

To MORESHOP δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών του τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος το MORESHOP παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

NEWS NEWSLETTER
Stay tuned
Οι τελευταίες τάσεις & προσφορές απευθείας στο inbox σου!

0
    0
    ΚΑΛΑΘΙ
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στην Αρχική